Prisliste

Vår prisliste

  Prisene ved konsultasjon hos fastlegen er fastsatt i Fastlegetariffen. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster, m.m. for fastlegene. Stortinget bestemmer egenandel. Tariffen er bindende for fastlegene.

  Honorar for flere attester og en del andre legeuttalelser er ikke avtalt i Fastlegetariffen. Det enkelte legesenter fastsetter derfor beløpet.

  Egenandelstak for 2023 er kr 3040,- og man har nå slått sammen de to frikortordningene.

  For barn under 16 år, og ved oppnådd frikort, dekkes egenandeler av Folketrygden.

   

  Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget: Kroner:

  Konsultasjon hos allmennlege dagtid

  E-konsultasjon hos allmennlege dag/kveld/helg

   

  170

  170/266/266

   

  Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin dagtid

  E-konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin dag/kveld/helg

  Tillegg per begynt 15 min etter 20 min hos spesialist (ink. tid for smittevern)

  224

  224/320/320

  10

  Sykebesøk på dagtid/kveld 230/368
  Sykebesøk av spesialist i allmennmedisin dag/kveld 269/407
  Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 61
  Skriving av sykmeldingsattest, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning ved enkel pasientkontakt. 59
  Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium 61
  Taking og undersøkelse av blodprøver, urinprøve, m.m. utenom time 122

   

  Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

  Tillegg for materiell ved prosedyrer:
  – Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.
  – Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
  – Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.
  – Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
  72
  109
  155
  211
  Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester, rekvisisjoner, henvisninger o.l, per brev, faks og telefon etter ønske fra pasienten  59

  For bestilt enkeltime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist.

  For bestilte timer der du ikke møter eller er forsinket >5 min
  Barn under 16 år eller de som har Frikort får ikke dekket dette av HELFO og må dermed betale for uteblivelse fra time.
  Fakturagebyr pålegges for å dekke legesenterets kostnader ved fakturering og oppfølging av kravet.

   

  Vaksiner – reisevaksiner og lignende (flåttvaksine etc) er ikke en fastlege-oppgave og gjøres kun unntaksvis. Pris 300 kr. 

   

  188/304 + fakturagebyr

   

   

   

   

  Merknader

  Beløpene på materiell kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer. Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

  Barn under 16 år betaler ikke egenandel for timer, men betaler for utstyr, materiell, kopiering, legeattester og annet som ikke inngår i frikortgrunnlag.

  Fra 2013 er det innført e-reseptordning i Østfold. Dette medfører ingen ekstra kostnad for pasienten.

  Bekreftelser, attester, legeerklæringer, m.m. Kroner:
  Korte: Bekreftelse på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise o.l. 150
  Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelsen o.l. 200
  Lange: Som krever journalarbeid o.l. 220 + (takstes ift tidsbruk)
  Førerkort:
  Helseattest ved søknad om førerkort 750
  Idrett/sport:
  1.gangs undersøkelse (helbredserklæring) 250
  Senere undersøkelser 200
  Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund 850
  Norges Motorsportsforbund, fastsatt skjema 440
  Fallskjermhoppere 750
  Antidoping Norge, fastsatt skjema 400
  Norges Kickboxingforbund, fastsatt skjema 440
  Kommunen:
  Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 220
  Legeattest ved adopsjonssøknad 500
  Legeforeningen:
  Helbredserklæring 360
  Militære helbredsattester:
  Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser 300
  Helseattest for jobb ved Jan Mayen/Hopen etc. 550
  Helseattest for utskrivningspliktige 400
  Tjeneste i Norges internasjonale styrker 650
  Misjonsselskapene:
  Legeattest ved utreise/hjemkomst 650
  Norges Røde Kors:
  Helbredsattest 650
  Norsk utviklingshjelp:
  Helbredserklæring 680
  Studentutveksling:
  Legeattest 350-800
  Politietaten:
  Aspiranter til politi- og lensmannsetaten, og Elever til Politiskolen 750
  Reiselivsbransjen:
  Legeattest 350
  Sivilforsvaret:
  SF-skjema 17 350
  Skoler og kurs i helsevesenet:
  Helbredsattest for søkere 420

  Legeattester uten skjema eller formular beregnes etter medgått tid etter timepris fastsatt i salærforskriften, for tiden: 1085 kr

  Åpningstider

  Man-tors: 08.00-11.30, 12.00-15.00
  Fredag: 08.00-11.30, 12.00-13.00
  Lørdag: Stengt
  Søndag: Stengt

  Telefontid: Alle dager:
  kl. 09.00-11.00 og
  kl. 12.00-14.00 (12-13 fredager)

   

  Adresse

  Borgenhaugen Legesenter
  Snekkerstubakken 26
  1738 Borgenhaugen

  Ring oss

  Telefon: 69972080
  ø-hjelp: 69972083