Prisliste

Home Prisliste

Vår prisliste

Prisene ved konsultasjon hos fastlegen er fastsatt i Fastlegetariffen. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster, m.m. for fastlegene. Stortinget bestemmer egenandel. Tariffen er bindende for fastlegene.

Honorar for flere attester og en del andre legeuttalelser er ikke avtalt i Fastlegetariffen. Det enkelte legesenter fastsetter derfor beløpet.

Egenandelstak for 2022 er kr 2921,- og man har nå slått sammen de to frikortordningene.

For barn under 16 år, og ved oppnådd frikort, dekkes egenandeler av Folketrygden.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget: Kroner:

Konsultasjon hos allmennlege dagtid

E-konsultasjon hos allmennlege dag/kveld/helg

Tillegg per begynt 15 min etter 20 min hos allmennlege (ink. tid for smittevern)

160

160/280/280

10

Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin dagtid

E-konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin dag/kveld/helg

Tillegg per begynt 15 min etter 20 min hos spesialist (ink. tid for smittevern)

204

212/332/332

10

Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357
Sykebesøk av spesialist i allmennmedisin dag/kveld 261/395
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 73
Skriving av sykmeldingsattest, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning ved enkel pasientkontakt. 69
Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium 59
Taking og undersøkelse av blodprøver, urinprøve, m.m. utenom time 117

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Tillegg for materiell ved prosedyrer:
– Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
67
102
145
198
Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester, rekvisisjoner, henvisninger o.l, per brev, faks og telefon etter ønske fra pasienten  59
For bestilt enkeltime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist.
Barn under 16 år eller de som har Frikort får ikke dekket dette av HELFO og må dermed betale for uteblivelse fra time.
Fakturagebyr pålegges for å dekke legesenterets kostnader ved fakturering og oppfølging av kravet.
175/283 + fakturagebyr
Merknader

Beløpene på materiell kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer. Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

Barn under 16 år betaler ikke egenandel for timer, men betaler for utstyr, materiell, kopiering, legeattester og annet som ikke inngår i frikortgrunnlag.

Fra 2013 er det innført e-reseptordning i Østfold. Dette medfører ingen ekstra kostnad for pasienten.

Bekreftelser, attester, legeerklæringer, m.m. Kroner:
Korte: Bekreftelse på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise o.l. 150
Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelsen o.l. 200
Lange: Som krever journalarbeid o.l. 220 + (takstes ift tidsbruk)
Førerkort:
Helseattest ved søknad om førerkort 750
Idrett/sport:
1.gangs undersøkelse (helbredserklæring) 250
Senere undersøkelser 200
Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund 850
Norges Motorsportsforbund, fastsatt skjema 440
Fallskjermhoppere 750
Antidoping Norge, fastsatt skjema 400
Norges Kickboxingforbund, fastsatt skjema 440
Kommunen:
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 220
Legeattest ved adopsjonssøknad 500
Legeforeningen:
Helbredserklæring 360
Militære helbredsattester:
Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser 300
Helseattest for jobb ved Jan Mayen/Hopen etc. 550
Helseattest for utskrivningspliktige 400
Tjeneste i Norges internasjonale styrker 650
Misjonsselskapene:
Legeattest ved utreise/hjemkomst 650
Norges Røde Kors:
Helbredsattest 650
Norsk utviklingshjelp:
Helbredserklæring 680
Studentutveksling:
Legeattest 350-800
Politietaten:
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten, og Elever til Politiskolen 750
Reiselivsbransjen:
Legeattest 350
Sivilforsvaret:
SF-skjema 17 350
Skoler og kurs i helsevesenet:
Helbredsattest for søkere 420

Legeattester uten skjema eller formular beregnes etter medgått tid etter timepris fastsatt i salærforskriften, for tiden: 1085 kr

Åpningstider

Man-tors: 08.00-11.30, 12.00-15.00
Fredag: 08.00-11.30, 12.00-13.00
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00-11.00 og
kl. 12.00-14.00 (12-13 fredager)

Adresse

Borgenhaugen Legesenter
Snekkerstubakken 26
1738 Borgenhaugen

Ring oss

Telefon: 69972080
ø-hjelp: 69972083