Ansatte

Azad Øysahl

Fastlege

Uteksaminert ved Semmelweis University 2009. Tidligere jobbet som fastlege i Indre Østfold, på helsehus samt ved Sykehuset Østfold. Jobbet ved Borgenhaungen legesenter siden 2022. Er under spesialisering  i Allmennmedisin. Ikke tilstedet for vanlige pasientkonsultasjoner onsdager.

Eva Enger-Olsen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Uteksaminert ved Charles University i Praha 2006. Turnustjeneste gjennomført i Bodø og Øksnes i Vesterålen. Jobbet ved Borgenhaugen legesenter siden 2011. Spesialist i Allmennmedisin i 2017. Har sykehuserfaring fra bla gynekologisk avdeling OUS og indremedisinsk avdeling SØ Kalnes. Jobbet som lege på helsestasjon og skolelege. Ikke tilstede for vanlige pasientkonsultasjoner fredager.

Carl Ruud-Larsson

Fastlege

Uteksaminert ved Semmelweis University i Budapest 2017. Lege i spesialisering 1/turnustjenste gjennomført ved Sykehuset Østfold. Jobbet ved Borgenhaugen legesenter siden 2020. Har sykehuserfaring fra bl.a. indremedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold Kalnes. Er under spesialisering i allmennmedisin. Ikke tilstede for vanlige pasientkonsultasjoner torsdager.

Luu Phan Thi Hong

Fastlege

Uteksaminert ved Universitetet i Bergen. Turnustjeneste gjennomført ved Rjukan sykehus. Tidligere jobbet som fastlegevikar i Fredrikstad og som lege ved Kvinneklinikken SØ. Jobbet ved Borgenhaugen legesenter siden 2018. Er under spesialisering i Allmennmedisin.

Anne Ragnhild Opstad

Medisinsk sekretær

Ingun Kristin Kulblik

Medisinsk sekretær

Therese Halvorsen

Medisinsk sekretær