Ansatte

Home Ansatte
Anteneh Mekuria Wondimu

Fastlege

Uteksaminert ved Poznan University of Medical Sciences 2017. Tidligere jobbet som kommunelege og fastlegevikar i Ski kommune. Jobbet ved Borgenhaungen legesenter siden 2018. Er under spesialisering  i Allmennmedisin. Ikke tilstedet for vanlige pasientkonsultasjoner onsdager.

Eva Enger-Olsen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Uteksaminert ved Charles University i Praha 2006. Turnustjeneste gjennomført i Bodø og Øksnes i Vesterålen. Jobbet ved Borgenhaugen legesenter siden 2011. Spesialist i Allmennmedisin i 2017. Har sykehuserfaring fra bla gynekologisk avdeling OUS og indremedisinsk avdeling SØ Kalnes. Jobbet som lege på helsestasjon og skolelege. Ikke tilstede for vanlige pasientkonsultasjoner fredager.

Carl Larsson

Fastlege

Uteksaminert ved Semmelweis University i Budapest 2017. Lege i spesialisering 1/turnustjenste gjennomført ved Sykehuset Østfold. Jobbet ved Borgenhaugen legesenter siden 2020. Har sykehuserfaring fra bl.a. indremedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold Kalnes. Er under spesialisering i allmennmedisin. Ikke tilstede for vanlige pasientkonsultasjoner torsdager.

Luu Phan Thi Hong

Fastlege

Uteksaminert ved Universitetet i Bergen. Turnustjeneste gjennomført ved Rjukan sykehus. Tidligere jobbet som fastlegevikar i Fredrikstad og som lege ved Kvinneklinikken SØ. Jobbet ved Borgenhaugen legesenter siden 2018. Er under spesialisering i Allmennmedisin.

Anne Ragnhild Opstad-Elvegaard

Medisinsk sekretær

Ingun Kristin Kulblik

Medisinsk sekretær

Therese Halvorsen

Medisinsk sekretær