Digitale tjenester

Vi ved Borgenhaugen Legesenter ønsker å være så tilgjengelig som mulig for våre pasienter. Derfor har vi innført Digital Dialog som omfatter E-konsultasjoner, bestilling av resept, bestilling av timer og E-kontakt. Disse tjenestene vil foregå på «sikker sone» som tilfredsstiller Datatilsynets lover og regler.

DIGITAL TJENESTE VIA HELSENORGE.NO

Unngå telefonkø! 

Legene hos Borgenhaugen Legesenter tilbyr E-Konsultasjon (Hos allmennlege dag/kveld/helg: 160/280/280 kr samt hos spesialist 212/332/332 kr) som alternativ til vanlig legetime. Timebestilling, fornye resept og e-kontakt er gratis. Vår pasientkommunikasjon går via statens helsenorge.no, hvor all din helseinformasjon er samlet.

 

E-KONTAKT ELLER E-KONSULTASJON

E-Kontakt er korte spørsmål til helsesekretær, bestilling av pasienttransport eller om du har andre administrative spørsmål. E-Konsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig, et alternativ til vanlig legetime. Bilder og dokumenter kan sendes som vedlegg. Det må påregnes inntil 5 virkedager på svar fra din lege ved bruk av E-konsultasjon.

 

DIGITALE TJENESTER – BankID

Du trenger BankID eller Buypass smartkort for å kunne bruke våre digitale tjenester hos Helsenorge. 

Helseopplysninger er sensitive og krever høyt sikkerhetsnivå. Derfor må du bruke Helsenorge og ikke vanlig email til digital dialog med Borgenhaugen legesenter.

.

DIGITAL MELDING FRA LEGEN

Du får et SMS-varsel når du mottar et digitalt svar fra legen. Klikk her for å logge inn på helsenorge.no med BankID for å lese hele meldingen. Detaljene vises ved klikk på hvert emne i meldingsoversikten din.

 

SLIK REPRESENTERER DU ANDRE PÅ HELSENORGE.NO

På helsenorge.no kan du bruke tjenestene på andres vegne, for eksempel for å hjelpe dem med å holde oversikten over deres helseopplysninger. Det er flere måter å gjøre dette på.

Når du logger inn på helsenorge.no kan du benytte tjenester på vegne av:
– deg selv
– andre som har gitt deg fullmakt
– dine barn under 16 år, som du har foreldreansvar for

Se hvem du kan representere ved å logge inn på helsenorge.no.

Når du velger en annen person enn deg selv, vil du umiddelbart se at tjenestetilbudet reduseres. Hvilke tjenester som vises, kommer an på hvilke tjenester som er tilgjengelig for barn over og under 12 år og gjennom fullmakt, samt eventuelle reservasjoner og samtykker som gjelder for personen du representerer.
Uansett hvordan du representerer andre på helsenorge.no, vil du aldri ha tilgang til mer enn de har tilgang til selv. Du kan heller ikke få fullmakt til tjenester de ikke har eller ikke har samtykket til.

Fullmakt
For å gi noen en fullmakt må du klikke på navnet ditt når du er logget inn på helsenorge.no, og velge «Fullmakter» i menyen som vises.
Her vises hvem du har gitt fullmakt til eller fått fullmakt fra, og hvor lenge fullmaktene er gyldige. Du kan også endre eller avslutte fullmakter du har gitt, eller opprette en ny fullmakt.

Aldersgrenser
Man må være over 16 år for å kunne gi fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre. Den som mottar fullmakten må være over 18 år.

Samtykke til personlig helsearkiv
Den som gir en fullmakt må først samtykke til bruk av dialogtjenester og personlig helsearkiv. Dersom du ikke har gjort det allerede, vil du bli bedt om å gjøre det når du logger inn på helsenorge.no.

Endre eller avslutte en fullmakt
En fullmakt kan være gyldig i en begrenset periode, eller på ubestemt tid. Fullmakter som fremdeles er gyldige kan endres. Når en fullmakt endres vil den slettes, og en ny blir da automatisk opprettet, med endringene. Slettede fullmakter og fullmakter som ikke lenger er gyldige vil automatisk flyttes over i historikken. Både den som gir en fullmakt og den som mottar den kan når som helst avslutte fullmakten.

Hva kan du gi fullmakt til?
Når du gir en fullmakt via helsenorge.no må du bestemme hva du gir fullmakt til. Du må da velge en av disse:
Alle tjenester som tilbys gjennom fullmakt på helsenorge.no.
Ett eller flere fullmaktsområder. Et fullmaktsområde er en gruppe av enkelttjenester som hører sammen.

Nye tjenester kan bli lagt til
Uansett hva du velger kan nye tjenester bli lagt til senere. Fullmakten vil da automatisk utvides til å gjelde også de nye tjenestene, dersom de er innenfor området du har gitt fullmakt til.

Husk at det kan finnes tjenester på helsenorge.no som ikke er tilgjengelige via fullmakt.
Du kan gi fullmakt til alle tjenester, eller til bare enkelte av tjenesteområdene i listen nedenfor
Hvis du gir en fullmakt til å benytte «alle tjenester som tilbys gjennom fullmakt», vil den som får fullmakten få tilgang til det samme som alle fullmaktsområdene nedenfor til sammen. Tilgangen vil automatisk bli utvidet etter hvert som flere tjenester blir tilgjengelig via fullmakt.
Dette valget passer for dem som nå og i framtiden vil ha mest mulig bistand til å følge opp sin helse gjennom digitale tjenester.

 

KJERNEJOURNAL

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. ​Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Kjernejournal er tilgjengelig på alle sykehus i Norge, og er innført i alle kommuner og fylker, men noen få legevakter og legekontor har ikke tatt i bruk tjenesten ennå. 

Rask tilgang til viktige opplysninger.

Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.

Kjernejournalen din ligger på helsenorge (min helse).

Det er spesielt nyttig hvis du blir akutt syk. Kun den mest kritiske informasjonen er lagret her og registreres for deg av fastlege eller sykehusleger. Du må bruke bankID for å lese den – din kjernejournal.

Du kan også selv registrere dine sykdommer og viktige kontaktpersoner i kjernejournal ved å gå til Egne registreringer i kjernejournal.

Åpningstider

Man-tors: 08.00-11.30, 12.00-15.00
Fredag: 08.00-11.30, 12.00-13.00
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00-11.00 og
kl. 12.00-14.00 (12-13 fredager)

Adresse

Borgenhaugen Legesenter
Snekkerstubakken 26
1738 Borgenhaugen

Ring oss

Telefon: 69972080
ø-hjelp: 69972083