Personvernerklæring

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Personvernerklæring

 

1. Formål

Denne nettsiden har som hovedhensikt å informere brukere knyttet til Borgenhaugen Legesenter. Nettsiden er utarbeidet i CMS-systemet WordPress. Det er de enkelte leger, legekontorer og klinikker (herunder «de Behandlingsansvarlige») som har ansvaret for bruken av nettsiden.

 

2. Rettslig grunnlag

Personopplysningene som behandles via nettsiden blir registrert ved at du benytter deg av nettsidens kontaktskjema. Det er frivillig for deg som pasient å benytte deg av kontaktskjemaet. Du har også mulighet til å benytte Helsenorge.no til å bl.a. bestille time, fornye resept m.m. Du kan også kommunisere med din lege, ditt legekontor eller din klinikk på annet vis, eksempelvis ta kontakt via telefon eller ved personlig oppmøte.

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne bruke kontaktskjemaet, herunder oppfylle kommunikasjonsavtalen du og den behandlingsansvarlige har sammen.

 

3. Personopplysninger

Til denne løsningen behandles følgende generelle personopplysninger om deg:

Navn: Denne informasjonen behøves for at din lege skal vite hvem du er og kunne knytte din henvendelse mot riktig pasientjournal i sitt system.

Mobilnummer: Mobilnummer er en forutsetning for at vi som legekontor skal kunne ta kontakt med deg ved behov.

Meldingsinnhold: Disse dataene må behandles av Borgenhaugen Legesenter for at du skal kunne kommunisere med legekontoret/behandlingsstedet via denne tjenesten.

 

4. Informasjonskapsler

For å optimalisere brukeropplevelsen av tjenesten, benytter hjemmesiden informasjonskapsler. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og som er nødvendig for at navigasjon og funksjoner på nettstedet skal fungere smidig. Merk at det gjennom bruken av informasjonskapsler aldri blir lagret informasjon som kan identifisere deg personlig. Det er mulig å besøke hjemmesiden uten at informasjonskapsler er i bruk. Dette gjøres ved at du velger innstillinger for dette i din nettleser.

 

5. Bruksanalyse

Det ingen form for analyseverktøy som kartlegger og loggfører handlingsmønster til identifiserbare brukere. For enkelte av hjemmesidene levert av WhiteCom AS er det aktivert Google Analytics. Dette er et verktøy som gir fullstendig anonymiserte rapporter på hvordan nettsiden benyttes og gir verdifull input til tjenesteutvikleren for å kunne identifisere behov for tjenesteforbedringer.

 

6. Databehandler

WhiteCom AS, som er leverandør av nettsiden til Borgenhaugen Legesenter, opptrer som databehandler på vegne av de kunder som benytter nettsiden. Med kunder menes det hver enkelt lege, legekontor og klinikk som er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles gjennom nettsiden. Øvrige databehandlere er Pridok AS, Unilabs, Sykehuset Østfold HF, Sarpsborg kommune. 

 

7. Kilder til personopplysninger

Personopplysningene som behandles gjennom nettsiden blir enten lagt inn av deg selv som pasient.

 

8. Tilgang til personopplysninger

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til din lege (eller helsepersonell som har en tilknytning til deg som pasient), til de ansatte fra ditt legekontor/din klinikk, og til de leverandørene av elektroniske journalsystemer som behandler personopplysninger på vegne av din lege.

Som databehandler har WhiteCom AS også tilgang til dine personopplysninger.

Ingen opplysninger utleveres til eksterne tredjeparter, hverken i Norge eller i utlandet, som ikke er nevnt i denne personvernerklæring.

 

9. Rettigheter og informasjonskrav

Du skal informeres om behandlingen av dine personopplysninger. Denne erklæringen er derfor til enhver tid tilgjengelig fra nettsiden til ditt legekontor. Som bruker av nettsiden har du rett til:

  • å få innsyn i de personopplysningene som behandles.
  • å kreve at feilaktige personopplysninger rettes eller fjernes*.
  • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
  • å kontakte den behandlingsansvarlige (som i dette tilfellet vil være legekontoret/klinikken du har benyttet nettsiden til å kommunisere med) hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.
  • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.

*Dersom det avdekkes feil i personopplysninger som kommer fra legekontor/klinikk må du ta direkte kontakt med disse for å rette opp i opplysningene.

 

10. Lagring og sletting

Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppnå det kommunikasjonsformålet tjenesten brukes til.

Meldingene mellom deg og din lege, ditt legekontor eller din klinikk lagres i vårt admin-system og på mail.

Lagring i vårt admin-system: alle data som lagres i admin-systemet oppbevares i henhold til gjeldende lovgivning. Dine personopplysninger behandles kun i admin-systemet til Borgenhaugen Legesenter (nettsiden) eller på mail.

 

11. Sikkerhet

Nettsiden har høy sikkerhet og ingen sensitiv informasjon blir lagret på nettstedet.

 

12. Kontaktinfo

Ved behov for utvidet informasjon om behandlingen av personopplysninger hos din lege, ditt legekontor eller din klinikk, bes du om å henvende deg direkte dit. Du finner kontaktinformasjon her på legekontorets hjemmeside.

Vi gjør oppmerksom på at personvernerklæringen vil bli oppdatert i takt med at det utføres endringer på systemet. Oppdatert personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig via nettsiden til ditt legekontor/din klinikk slik at du til enhver tid er informert om hvordan personopplysninger behandles.

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]