Nyttig info

Rutiner ved legesenteret

Ved fremmøte til bestilt time venter du til legen henter deg inn.

Hvis det blir lang ventetid, eller hvis du er forsinket, ber vi deg si fra i luken til helsesekretær.

Har du med urinprøver eller lignende, leveres disse til helsekretæren før legetimen.

Vi legger vekt på å holde tiden best mulig, slik at du skal slippe unødig venting. For vanlige timer er det satt av 15 minutter, og på den tiden kan vi stort sett håndtere en problemstilling.

Enkelte dager vil vi få inn svært akutte og større problemstillinger, som krever umiddelbar håndtering. Dette kan føre til lengre forsinkelser, og vi ber om forståelse for dette. En del av disse pasientene kommer inn ambulanseinngangen på baksiden av bygget.

Henvisninger

For å bli henvist videre til spesialisthelsetjensten eller til røntgen-undersøkelser må man først ha en vurdering hos fastlegen, som vurderer hvis dette er aktuelt eller ikke. Dette gjelder også hvis man har helseforsikring privat eller via jobben. Vi vil understreke at hvorvidt det skal henvises til undersøkelser, spesialistvurderinger eller behandlinger alltid vil bygge på faglige vurderinger, ikke på hva som måtte dekkes av den enkeltes forsikringer.

Gynekologisk undersøkelse

Vanlig gynekologisk undersøkelse utføres hos fastlegen din. Rutine-celleprøve og lignende skal i de fleste fall ikke henvises videre til gynekolog. Fastlegen din vurderer videre hvis henvisning er nødvendig, som ved andre problemstillinger beskrevet over.

Sykemeldinger 

Sykmelding er kun aktuelt dersom du pga sykdom ikke er i stand til å gå på jobben. Legen kan bare sykmelde deg f.o.m. undersøkelsesdatoen og fremover; sykmeldinger kan ikke tilbakedateres. Ofte kan man gjøre noe på jobben selv om man er syk. Det er lurt å ha tenkt gjennom mulighetene for dette før konsultasjonen.

Legeerklæringer ved avbestilling av reise er bare aktuelt dersom avbestillingen skyldes akutt oppstått og alvorlig sykdom eller skade.

Fravær fra jobb i forbindelse med dødsfall og begravelse i nær familie er selvsagt ofte helt nødvendig, men gir ikke rett til sykmelding. De fleste arbeidsgivere vil gi velferdspermisjon i slike situasjoner.

Legeerklæringer

Vi får stadig oftere forespørsler om legeerklæringer til diverse etater. Dette oppleves problematisk da det tar tid og oppmerksomhet bort fra vår hovedoppgave; å være tilgjengelig for deg når du er syk og å følge opp deg som har kroniske sykdommer. Vi vil gjøre oppmerksom på følgende:

  1. Vi kan bare uttale oss om forhold vi selv har observert eller fått formidlet fra andre helseinstitusjoner
  2. Vi kan bare skrive erklæringer om rent helsemessige forhold
  3. Skriving av erklæringer vil alltid bli prioritert lavere enn hjelp til syke

Samtykke i forbindelse med e-resept

I forbindelse med oppstart av e-resept er fastlegene avhengig av muntlig samtykke fra pasientene for å kunne se resepter skrevet ut av andre leger, sykehus og legevakt.  Dette for at vi skal kunne gi mer forsvarlig og oppdatert helsehjelp til våre pasienter.  Vi ber derfor om at pasienter som ikke samtykker til dette gir beskjed om det ved bestilling av resepter eller på time. Det vil ikke bli spurt spesifikt om dette ved hver bestilling.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget: Kroner:

Konsultasjon hos allmennlege dagtid

E-konsultasjon hos allmennlege dag/kveld/helg

Tillegg per begynt 15 min etter 20 min hos allmennlege (ink. tid for smittevern)

160

160/280/280

10

Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin dagtid

E-konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin dag/kveld/helg

Tillegg per begynt 15 min etter 20 min hos spesialist (ink. tid for smittevern)

204

212/332/332

10

Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357
Sykebesøk av spesialist i allmennmedisin dag/kveld 261/395
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 73
Skriving av sykmeldingsattest, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning ved enkel pasientkontakt. 69
Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium 59
Taking og undersøkelse av blodprøver, urinprøve, m.m. utenom time 117

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Tillegg for materiell ved prosedyrer:
– Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
67
102
145
198
Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester, rekvisisjoner, henvisninger o.l, per brev, faks og telefon etter ønske fra pasienten  59

For bestilt enkeltime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist.

For bestilte timer der du ikke møter eller er forsinket >5 min
Barn under 16 år eller de som har Frikort får ikke dekket dette av HELFO og må dermed betale for uteblivelse fra time.
Fakturagebyr pålegges for å dekke legesenterets kostnader ved fakturering og oppfølging av kravet.

175/283 + fakturagebyr
Merknader

Beløpene på materiell kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer. Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

Barn under 16 år betaler ikke egenandel for timer, men betaler for utstyr, materiell, kopiering, legeattester og annet som ikke inngår i frikortgrunnlag.

Fra 2013 er det innført e-reseptordning i Østfold. Dette medfører ingen ekstra kostnad for pasienten.

Bekreftelser, attester, legeerklæringer, m.m. Kroner:
Korte: Bekreftelse på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise o.l. 150
Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelsen o.l. 200
Lange: Som krever journalarbeid o.l. 220 + (takstes ift tidsbruk)
Førerkort:
Helseattest ved søknad om førerkort 750
Idrett/sport:
1.gangs undersøkelse (helbredserklæring) 250
Senere undersøkelser 200
Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund 850
Norges Motorsportsforbund, fastsatt skjema 440
Fallskjermhoppere 750
Antidoping Norge, fastsatt skjema 400
Norges Kickboxingforbund, fastsatt skjema 440
Kommunen:
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 220
Legeattest ved adopsjonssøknad 500
Legeforeningen:
Helbredserklæring 360
Militære helbredsattester:
Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser 300
Helseattest for jobb ved Jan Mayen/Hopen etc. 550
Helseattest for utskrivningspliktige 400
Tjeneste i Norges internasjonale styrker 650
Misjonsselskapene:
Legeattest ved utreise/hjemkomst 650
Norges Røde Kors:
Helbredsattest 650
Norsk utviklingshjelp:
Helbredserklæring 680
Studentutveksling:
Legeattest 350-800
Politietaten:
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten, og Elever til Politiskolen 750
Reiselivsbransjen:
Legeattest 350
Sivilforsvaret:
SF-skjema 17 350
Skoler og kurs i helsevesenet:
Helbredsattest for søkere 420

Legeattester uten skjema eller formular beregnes etter medgått tid etter timepris fastsatt i salærforskriften, for tiden: 1085 kr

Åpningstider

Man-tors: 08.00-11.30, 12.00-15.00
Fredag: 08.00-11.30, 12.00-13.00
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00-11.00 og
kl. 12.00-14.00 (12-13 fredager)

 

Adresse

Borgenhaugen Legesenter
Snekkerstubakken 26
1738 Borgenhaugen

Ring oss

Telefon: 69972080
ø-hjelp: 69972083