Nyttig info

Home Nyttig info

Rutiner ved legesenteret

Ved fremmøte til bestilt time venter du til legen henter deg inn.

Hvis det blir lang ventetid, eller hvis du er forsinket, ber vi deg si fra i luken til helsesekretær.

Har du med urinprøver eller lignende, leveres disse til helsekretæren før legetimen.

Vi legger vekt på å holde tiden best mulig, slik at du skal slippe unødig venting. For vanlige timer er det satt av 15 minutter, og på den tiden kan vi stort sett håndtere en problemstilling.

Enkelte dager vil vi få inn svært akutte og større problemstillinger, som krever umiddelbar håndtering. Dette kan føre til lengre forsinkelser, og vi ber om forståelse for dette. En del av disse pasientene kommer inn ambulanseinngangen på baksiden av bygget.

Henvisninger

For å bli henvist videre til spesialisthelsetjensten eller til røntgen-undersøkelser må man først ha en vurdering hos fastlegen, som vurderer hvis dette er aktuelt eller ikke. Dette gjelder også hvis man har helseforsikring privat eller via jobben. Vi vil understreke at hvorvidt det skal henvises til undersøkelser, spesialistvurderinger eller behandlinger alltid vil bygge på faglige vurderinger, ikke på hva som måtte dekkes av den enkeltes forsikringer.

Gynekologisk undersøkelse

Vanlig gynekologisk undersøkelse utføres hos fastlegen din. Rutine-celleprøve og lignende skal i de fleste fall ikke henvises videre til gynekolog. Fastlegen din vurderer videre hvis henvisning er nødvendig, som ved andre problemstillinger beskrevet over.

Sykemeldinger 

Sykmelding er kun aktuelt dersom du pga sykdom ikke er i stand til å gå på jobben. Legen kan bare sykmelde deg f.o.m. undersøkelsesdatoen og fremover; sykmeldinger kan ikke tilbakedateres. Ofte kan man gjøre noe på jobben selv om man er syk. Det er lurt å ha tenkt gjennom mulighetene for dette før konsultasjonen.

Legeerklæringer ved avbestilling av reise er bare aktuelt dersom avbestillingen skyldes akutt oppstått og alvorlig sykdom eller skade.

Fravær fra jobb i forbindelse med dødsfall og begravelse i nær familie er selvsagt ofte helt nødvendig, men gir ikke rett til sykmelding. De fleste arbeidsgivere vil gi velferdspermisjon i slike situasjoner.

Legeerklæringer

Vi får stadig oftere forespørsler om legeerklæringer til diverse etater. Dette oppleves problematisk da det tar tid og oppmerksomhet bort fra vår hovedoppgave; å være tilgjengelig for deg når du er syk og å følge opp deg som har kroniske sykdommer. Vi vil gjøre oppmerksom på følgende:

  1. Vi kan bare uttale oss om forhold vi selv har observert eller fått formidlet fra andre helseinstitusjoner
  2. Vi kan bare skrive erklæringer om rent helsemessige forhold
  3. Skriving av erklæringer vil alltid bli prioritert lavere enn hjelp til syke
Samtykke i forbindelse med e-resept

I forbindelse med oppstart av e-resept er fastlegene avhengig av muntlig samtykke fra pasientene for å kunne se resepter skrevet ut av andre leger, sykehus og legevakt.  Dette for at vi skal kunne gi mer forsvarlig og oppdatert helsehjelp til våre pasienter.  Vi ber derfor om at pasienter som ikke samtykker til dette gir beskjed om det ved bestilling av resepter eller på time. Det vil ikke bli spurt spesifikt om dette ved hver bestilling.

Åpningstider

Man-tors: 08.00-11.30, 12.00-15.00
Fredag: 08.00-11.30, 12.00-13.00
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00-11.00 og
kl. 12.00-14.00 (12-13 fredager)

Adresse

Borgenhaugen Legesenter
Snekkerstubakken 26
1738 Borgenhaugen

Ring oss

Telefon: 69972080
ø-hjelp: 69972083