Koronaviruset

Home Koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset:

1. Hvis du ikke er syk, søk først informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet www.fhi.no, eller www.sarpsborg.com. Har du allikevel generelle spørsmål, bes du om å benytte Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.

2. Hvis du har mistanke om at du er syk på grunn av smitte av koronaviruset, kan du bestille time til testing på nett via: https://www.sarpsborg.com/aktuelt/na-kan-du-bestille-time-for-koronatest-pa-nett/ eller ringe koronatelefonen i kommunen 902 62 442. Nummeret er betjent fra kl 08.00 – 16.00 og på helg samt helligdager mellom 12.00 – 14.00.

3. Trenger du helsehjelp grunnet annen sykdom, ta kontakt med oss elektronisk via e-konsultasjon eller ring. INGEN MED LUFTVEISPLAGER ELLER FEBER SKAL KOMME INN I VENTEROMMET! Dette for å begrense smitte mest mulig. Legen skal via e-konsultasjon, videokonsultasjon eller telefon vurdere om det er behov for en klinisk undersøkelse. Du blir deretter instruert i hvor du skal møte opp og hvilke forhåndsregler du må ta.

4. Har du behov for akutt helsehjelp utenfor vår åpningstid, ta kontakt med legevakt på tlf 116 117.

5. Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

6. Helsehjelp gjeldende COVID-19 refunderes av HELFO og medfører derfor ikke egenandel for pasienten. Dette gjelder bare under den periode du regnes som smitteførende (ofte 7-10 dager) og ikke etter dette, ved f.eks. oppfølging av senvirkninger, sykemelding etc.