Koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset:

Hvis du ikke er syk, søk først informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet www.fhi.no, eller www.sarpsborg.com. Har du allikevel generelle spørsmål, bes du om å benytte Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.

Har du behov for akutt helsehjelp utenfor vår åpningstid, ta kontakt med legevakt på tlf 116 117.

Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

Helsehjelp gjeldende COVID-19 refunderes av HELFO og medfører derfor ikke egenandel for pasienten. Dette gjelder bare under den periode du regnes som smitteførende og er i isolasjon (per i dag 4 dager) og ikke etter dette, ved f.eks. oppfølging av senvirkninger, sykemelding etc.