Kjære pasient. De fleste e-konsultasjoner besvares av legene utenfor åpningstid, det vil si etter kl 16 og har en behandlingstid innenfor 5 virkedager. Fysiske konsultasjoner prioriteres i legekontorets åpningstid.

Pris for en besvart e-konsultasjon er per dags dato opp til 280/332 kr (allmennlege/spesialist) og belastes pasienten. Du vil motta SMS med link til betaling når legen har besvart din henvendelse. Dette til orientering. Vanlige fritak fra betaling, som alder under 16 år samt frikort gjelder som ellers.

Mvh

Borgenhaugen legesenter