[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fra 26. januar 2022 vil vi som hovedregel ikke skrive ut medikamenter på blå resept. Dette er en reaksjon fra en samlet Legeforening på nylig innført lovendring som gjør at vi leger risiker personlig økonomisk straff for feil forskrivning ved blå resept. Den enkelte pasient må selv søke HELFO om refusjon. Informasjon rundt hvordan dette skjer finner dere her:

https://www.legeforeningen.no/globalassets/legeforeningen.no/spol/informasjon-til-pasienter-.pdf?fbclid=IwAR0muRNHIx0vPS3OQEjfzjL6RpfrWtnAHyNs2hlOTGSOoWMSxAMbCs6NrD0

For å få dokumentasjon fra legen må dere på time (der kun denne problemstilling tas opp) alternativt sende en e-konsultasjon. Da fastlegeordningen allerede er tungt belastet, må dere forvente dere en del ventetid for å få svar på dette.

Bakgrunnen for alt dette er at myndighetene 1. januar 2022 innførte ved lov en sanksjonsmulighet ovenfor leger ved feil forskrivning på blå resept. Den enkelte lege risikerer personlig straffes med overtredelsesgebyr påløpende ca 50 000-200 000 kr. En slik risiko kan vi ikke ta, prinsipielt. Vi som leger ved Borgenhaugen legesenter beklager ulempene dette medfører for den enkelte pasient.

Oppdatert informasjon kommer fortløpende.

Med vennlig hilsen

Borgenhaugen legesenter

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]